Divictus Gaming | Server forum

Тази вечер в 23:00 часа сървърът ще бъде спрян за 1-2 часа, за да се добави зимен ъпдейт на сървъра.

This evening at 23:00 a server will be suspended for 1-2 hours to add a winter update to the server.
Спряхме Skyblock, за да го преместим на нов хост(надяваме се да не лагва толкова, колкото преди)!
Може да очаквате той да бъде пуснат онлайн до 2 дена.
Тук ще бъде съобщено, когато се пусне.
Също така Prison е спрян, за да получи няколко промени, но може би ще отнеме повече време тъй като работим и върху нашия Factions сървър и като цяло оправянето на лага навсякъде.
През това време можете да играете в останалите ни сървъри!
IP: mc.divictusgaming.com

We stopped Skyblock to move it to a new host (we hope it does not bind as much as before)!
You can expect it to be released online within 2 days.
Here it will be announced when it is released.
Also, Prison has been suspended to make some changes, but it may take longer because we're working on our Factions server and generally making it everywhere.
During this time you can play on our other servers!
IP: mc.divictusgaming.com
Tonight at 20:00. the PracticePvP server will be officially open, with the first week being tested to see if there will be lag or bugs with the new AntiCheat we use.

Тази вечер от 20:00ч. официално ще бъде пуснат PracticePvP сървъра, първата седмица ще бъде тестова, за да наблюдаваме дали ще има лаг и бъгове с новият AntiCheat който използваме.


[​IMG]
KitBattle сървъра се спира официално днес.
На негово място ще бъде пуснат PracticePvp сървър, с Replay система и Custom Pvp Bot!
Няма официална дата за пускането на Practice-a но ще бъде в следващите 1-2 седмици.
Гарантираме ви че Practice сървъра че бъде много по-добър от KitBattle-а.

Приятна игра!
In his place will be a PracticePvp server, with Replay system and Custom Pvp Bot!
There is no official date for the release of Practice, but will be in the 1-2 weeks.
We guarantee that the Practice Server is much better than KitBattle.

Enjoy the game!